بیماران

با استفاده از تكنولوژى پيشرفته و اعلام نتايج دقيق و كنترول شده از طرف پرسنل و مسئولين فنى شما را در مسير سلامت هدايت و قدم به قدم با شما خواهيم بود. افتخار ما ارائه راهنمايى لازم در مورد روشهاى آزمايشى و تشخيصى و پاسخگويى به سئولات شما مى باشد.

خدمات پرستاری

آمدن به بیمارستان مى تواند بسيار استرس زا باشد. به اين دليل تیم ما از بهترین كادر درمانى استان تشکیل شده و بیماران با احترامى خاص و با در نظر گرفتن تاريخچه دقيق بيمارى تحويل و از خدمات پرستاری و تلاش بیمارستان براى تامين بالاترین سطح مراقبت بهرمند خواهند شد.

بیماران مزایا دارند

پزشکان واجد شرایط

خدمات مشاوره

خدمات 24 ساعته

پزشکان بیمارستان