درباره ما

ما در سال ۱۳۸۱ به عنوان یک بیمارستان ۳۲ تخت خوابه زنان خدمت خود را در استان ایلام شروع کردیم و از همان زمان تعهد ما به کیفیت و بالا ترین استانداردها در درمان بیماران بوده. تمام پزشکان متخصصین پرستارها و کادر درمان ما از بهترین ها در استان هستند و همیشه بوده اند. اکنون بیمارستان ما به یک بیمارستان تخصصی ۱۰۲ تخت ارتقاع یافته، همچنان تلاش ما پیشرفت و بهبود کیفیت درمان و ارائه خدمت به شماست.